لیست آزمون‌ها

نهم تعداد آزمون: 4

آزمون اول فیزیک ترم اول (متوسط)

برای شما یک آزمون ترم یک فیزیک نهم در سطح متوسط-دشوار آماده کرده&zwn...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
آزمون دوم ریاضی ترم یک (دشوار)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون آنلاین با سط...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
آزمون اول ریاضی ترم یک (متوسط)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون با سطح متوسط...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
آزمون اول شیمی ترم اول (متوسط)

برای شما یک آزمون ترم یک شیمی نهم در سطح متوسط-دشوار آماده کرده&zwnj...

دسته‌بندی: نهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش