ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

دبستان تعداد آزمون: 3

پایانی نوبت دوم ریاضی چهارم دبستان (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی چهارم دبستان ویژه...

دسته‌بندی: دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی پنجم دبستان (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی پنجم دبستان ویژه آ...

دسته‌بندی: دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی  سوم دبستان (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سوم دبستان ویژه آز...

دسته‌بندی: دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

شبیه سازی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان تعداد آزمون: 17

نمایش همه
سرعت و دقت ویژه آزمون ورودی مدارس سمپاد شماره 1

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش سرعت و...

دسته‌بندی: شبیه سازی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
هوش تصویری ویژه آزمون ورودی مدارس سمپاد 1

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش ه...

دسته‌بندی: شبیه سازی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
هوش تصویری ویژه آزمون ورودی مدارس سمپاد 2

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون ویژه شبیه سازی بخش ه...

دسته‌بندی: شبیه سازی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دبستان کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش