لیست آزمون‌ها

هشتم

ریاضی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
توان و جذر 1 (پیشرفته)

فصل هفتم کتاب ریاضی سال هشتم، در مورد مبحث توان و جذر هستش. در این آ...

دسته‌بندی: ریاضی 🠜 هشتم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

زیست شناسی تعداد آزمون: 1

نمایش همه
تنظیم هورمونی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین تنظیم هورمونی 1 (پیشرفته) کتاب علوم هشتم بخش زیست شناسی...

دسته‌بندی: زیست شناسی 🠜 هشتم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

شیمی

نمایش همه

فیزیک

نمایش همه