لیست آزمون‌ها

یازدهم تعداد آزمون: 3

هندسه جامع 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 33 سوال مقدماتی از مباحث هندسه پایه رودررو خ...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 2 یازدهم، در مورد دایره&z...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش