کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون آنلاین

آزمون‌های آزمایشی کمپبل تعداد آزمون: 18

سلولی 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 25 سوال از جلد 2 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
اکولوژی 2 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 7 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
بیوشیمی جامع کمپبل

بیوشیمی، که گاهی اوقات شیمی بیولوژیکی خوانده می شود، مطالعه فرایندها...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
ژنتیک مولکولی جامع کمپبل

ژنتیک مولکولی شاخه‌ای از زیست‌شناسی و ژنتیک است که به بررس...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
سلولی جامع کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 25 سوال از جلد 2 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
فیزیولوژی جامع کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 39 سوال از جلد 6 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
تکامل جامع کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 47 سوال از جلد 4 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون فیزیولوژی 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 21 سوال از جلد 6 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون تکامل 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 4 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون جامع کمپبل 2

آزمونی جامع از ۷ جلد کتاب‌های کمپبل

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون بیوشیمی 1 کمپبل

بیوشیمی، که گاهی اوقات شیمی بیولوژیکی خوانده می شود، مطالعه فرایندها...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون گیاهی 2 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 5 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون جامع کمپبل 3

همه می‌دونن برای المپیاد زیست، اولین و مهم‌ترین قدم کتاب&z...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون سیستماتیک 1 کمپبل

آزمون آنلاینی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 20 سوال از جلد 4 کت...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون تکامل 2 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 4 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون گیاهی 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 20 سوال از جلد 5 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون اکولوژی 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 7 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون ژنتیک 1 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 25 سوال از جلد 3 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش