کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

آزمون آنلاین

هوش و استعداد تحصیلی تعداد آزمون: 14

معماهای منطقی

معماهای منطقی و معمای هوش، آنقدر جذاب هستند که همه بخواهند در آن شرک...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و خنده (باحاله!)

در این آزمون سرعتی، با 20 سوال هوش بامزه مواجه می‌شوید! دقت داش...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
تقویت استدلال قیاسی

مشابه آنچه در مورد سوالات تضعیف استدلال گفته شد، در اینجا نیز منظور...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
تضعیف استدلال قیاسی

در این نوع سوالات از شما خواسته می شود گزینه‌ای را انتخاب کنید...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
نتیجه گیری از متن

نتییجه گیری از متن عبارتست از در نظر گرفتن یک یا چند گزاره به عنوان...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
آزمون بخش پذیری

در این بخش, 5 سوال درزمینه بخش پذیری برای شما طرح کرده ایم. قبل از شروع آزمون, نکته زیر در مورد ب...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
یافتن فرض پنهان

در این آزمون 20  سوال مرتبط با یافتن فرض پنهان طرح شده است....

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی 1

در این آزمون، با 10 سوال هوش و استعداد تحلیلی دست و پنجه نرم خواهید...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
نظریه مجموعه ها

در این آزمون، 7 سوال مرتبط با نظریه مجموعه ها طرح شده است. قبل از شروع آزمون خالی از لطف...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
آزمون عبارت های جبری

هنر داوطلب در حل این سوالات, درک داده ها و خواسته های سوال و تشکیل معادله مناسب است. در این آزمون...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
مجموعه سوالات کار گروهی

در این آزمون، 9 سوال هوش و استعداد تحلیلی در زمینه کارگروهی  طر...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی (کار با داده های آماری)

در این آزمون، 16 سوال هوش و استعداد تحلیلی در زمینه کار با داده های...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده سود و تخفیف

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مسائل سود و تخفیف, توانایی خود را با ده...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی 2

مجموعه سوالات هوش به سه دسته با درجه سختی آسان, متوسط و سخت تقسیم شد...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش