لیست آزمون‌ها

هوش و استعداد تحصیلی تعداد آزمون: 9

یافتن فرض پنهان

در این آزمون20  سوال مرتبط با یافتن فرض پنهان طرح شده است.

قبل از شروع آزمون خالی از...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
نظریه مجموعه ها

در این آزمون، 7 سوال مرتبط با نظریه مجموعه ها طرح شده است.

قبل از شروع آزمون خالی از لطف...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
آزمون عبارت های جبری

هنر داوطلب در حل این سوالات, درک داده ها و خواسته های سوال و تشکیل معادله مناسب است. در این آزمون...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
آزمون بخش پذیری

در این بخش, 5 سوال درزمینه بخش پذیری برای شما طرح کرده ایم. قبل از شروع آزمون, نکته زیر در مورد ب...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
مجموعه سوالات کار گروهی

در این آزمون، 9 سوال هوش و استعداد تحلیلی در زمینه کارگروهی  طر...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی (کار با داده های آماری)

در این آزمون، 16 سوال هوش و استعداد تحلیلی در زمینه کار با داده های...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده سود و تخفیف

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مسائل سود و تخفیف, توانایی خود را با ده...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی 1

در این آزمون، با 10 سوال هوش و استعداد تحلیلی دست و پنجه نرم خواهید...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش
هوش و استعداد تحلیلی 2

مجموعه سوالات هوش به سه دسته با درجه سختی آسان, متوسط و سخت تقسیم شد...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش