کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

آزمون آنلاین

المپیاد

مرحله اول المپیادهای ایران تعداد آزمون: 50

نمایش همه
مرحله اول المپیاد زیست ۹۶

آزمونی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می‌نمایید، آز...

دسته‌بندی: المپیاد زیست‌شناسی 🠜 مرحله اول المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست ۹۷

آزمونی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می‌نمایید، آز...

دسته‌بندی: المپیاد زیست‌شناسی 🠜 مرحله اول المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۲

آزمونی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می‌نمایید، آز...

دسته‌بندی: المپیاد ریاضی 🠜 مرحله اول المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش

آزمون‌های آزمایشی کمپبل تعداد آزمون: 17

نمایش همه
بیوشیمی جامع کمپبل

بیوشیمی، که گاهی اوقات شیمی بیولوژیکی خوانده می شود، مطالعه فرایندها...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
ژنتیک مولکولی جامع کمپبل

ژنتیک مولکولی شاخه‌ای از زیست‌شناسی و ژنتیک است که به بررس...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
سلولی جامع کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 25 سوال از جلد 2 کتاب کمپب...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش

المپیاد هندسه ایران

نمایش همه

مرحله دوم المپیادهای ایران تعداد آزمون: 4

نمایش همه
مرحله دوم المپیاد زیست 95

شما در حال شرکت در آزمون مرحله 2 نوزدهمین دوره المپیاد زیست شناسی ای...

دسته‌بندی: المپیاد زیست شناسی 🠜 مرحله دوم المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 97

شما در حال شرکت در آزمون مرحله 2 بیست و یکمین دوره المپیاد زیست شناس...

دسته‌بندی: المپیاد زیست شناسی 🠜 مرحله دوم المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش
مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 96

شما در حال شرکت در آزمون مرحله 2 بیستمین دوره المپیاد زیست شناسی ایر...

دسته‌بندی: المپیاد زیست شناسی 🠜 مرحله دوم المپیادهای ایران 🠜 المپیاد

نمایش