لیست آزمون‌ها

کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

یازدهم تعداد آزمون: 5

نمایش همه
تبدیلات هندسی 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین، با 10 سوال مقدماتی از مبحث تبدیلات هندسی، فصل د...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تبدیلات هندسی 2 (پیشرفته)

در این آزمون آنلاین، با 15 سوال از مبحث تبدیلات هندسی، فصل دوم کتاب...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
دایره و چهارضلعی‌ها 2 (مقدماتی)

توصیه می‌کنم درس‌نامه‌ی زیر را قبل از شروع آزمون حتما...

دسته‌بندی: یازدهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

هشتم تعداد آزمون: 1

نمایش همه
توان و جذر 1 (پیشرفته)

فصل هفتم کتاب ریاضی سال هشتم، در مورد مبحث توان و جذر هستش. در این آ...

دسته‌بندی: هشتم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

نهم تعداد آزمون: 9

نمایش همه
مروری بر فصل  1 تا 5 ریاضی (مقدماتی)

در کتاب ریاضی نهم، 5 فصل اول شامل مباحث "فصل 1: مجموعه‌ها، ...

دسته‌بندی: نهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
نیرو و حرکت (مقدماتی)

فصل 4 و 5 کتاب علوم تجربی نهم در مورد مفاهیم نیرو و حرکت است. نیرو ه...

دسته‌بندی: نهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
معادله خط 1 (مقدماتی)

در این آزمون با 14 سوال ساده از مبحث معادله خط روبه‌رو خواهید ش...

دسته‌بندی: نهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

ترکیبیات و احتمال تعداد آزمون: 21

نمایش همه
احتمال مقدماتی 1 (ساده)

این آزمون برای سنجش خود به صورت مقدماتی در علم احتمال و قواعد ابتدای...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
شمارش جامع 6 (پیشرفته)

تذکر: حتما حتما حتما بعد از درج پاسخ نهایی، بر روی دکمه...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
شمارش جامع 4 (پیشرفته)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم شمارش (آنالیز ترکیبی)...

دسته‌بندی: ترکیبیات و احتمال 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

هفتم تعداد آزمون: 2

نمایش همه
اعداد صحیح 1 (پیشرفته)

تاریخچه‌ی اعداددر آغاز، مفهوم عدد بسیار...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
اعداد صحیح 2 (پیشرفته)

در آغاز، مفهوم عدد بسیار محدود بود. حتی اعداد را تا ۲ بیشتر نمی&zwnj...

دسته‌بندی: هفتم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش

دهم تعداد آزمون: 10

نمایش همه
چندضلعی‌ها 2 (پیشرفته)

در این آزمون با 10 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی&...

دسته‌بندی: دهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

دسته‌بندی: دهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
هندسه و استدلال 6 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل یک کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌ه...

دسته‌بندی: دهم 🠜 کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش