کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: آزمون تکامل 2 کمپبل

آزمون تکامل 2 کمپبل

آزمونی که مشاهده می‌کنید، آزمون شامل 15 سوال از جلد 4 کتاب کمپبل، یعنی جلد تکامل (و تنها از این بخش این کتاب، یعنی فصل‌های 22 الی 25) است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث تکامل در حد کمپبل را بسنجید.

تکامل فرآیندی است که در طی آن گونه‌های موجودات زنده در اثر انتخاب طبیعی و با گذشت زمان تغییر می‌کنند. درک مدرن از خاستگاه گونه‌ها بر اساس تئوری‌های چارلز داروین همراه با دانش مدرن از ژنتیک مبتنی بر کار گرگور مندل است. داروین مشاهده کرد که در افراد مختلفی که متعلق به یک جمعیت هستند، تعداد مشخصی از صفات یا خصوصیات وجود دارد. برخی از این صفات تناسب اندام را فراهم می‌آورند و به فردی که آن صفات را در اختیار دارد، اجازه می‌دهد در محیط زندگی خود بهتر از سایر افرادی که آن‌ها را در اختیار ندارند زنده بماند و بیشتر تولید مثل کنند؛ سپس فرزندان صفات مفید را به ارث می‌برند و با گذشت زمان صفت تطبیقی ​​در میان جمعیت گسترش می‌یابد. در قرن بیستم، پیشرفت علم ژنتیک به تبیین منشأ تغییر صفات موجودات و نحوه انتقال آن‌ها از نسلی به نسل دیگر کمک کرد. این مدل اساسی تکامل از آن زمان بیشتر اصلاح شده است و نقش رانش ژنتیکی و انتخاب جنسی در تکامل جمعیت شناخته شده است. می‌توانید توضیحات بیشتر در مورد فیزیولوژی و تاریخچه‌ی آن را اینجا مشاهده نمایید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
15 4 دارد 60 رایگان 1398/11/05