آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: سیستماتیک 1 کمپبل

سیستماتیک 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 20 سوال از جلد 4 کتاب کمپبل و بخش سیستماتیک آن است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث سیستماتیک در حد کمپبل را بسنجید.

سیستماتیک در زیست شناسی مربوط به سیستم طبقه بندی و نام گذاری موجودات است. این علم شاخه ای از علوم زیست شناسی است که ویژگی های متمایز گونه ها و چگونگی ارتباط آن ها با سایر گونه ها را در طول زمان بررسی می کند. بنابراین ، پایه ای است که برای درک تکامل زندگی استفاده می شود. اهداف اصلی آن ارائه اسامی علمی برای ارگانیسم ها ، توصیف موجودات زنده ، حفظ مجموعه های موجودات زنده ، تهیه و استفاده از سیستم های طبقه بندی ، کمک به شناسایی موجودات زنده ، تعیین توزیع ارگانیسم ها ، بررسی تاریخچه های تکاملی موجودات زنده و ... است.

سیستماتیک گاهی اوقات به صورت متقابل با طبقه بندی استفاده می شود. دلیل این امر این است که ، طبقه بندی شاخه ای از علم است که در یافتن ، توصیف ، طبقه بندی و نام گذاری موجودات و مطالعه روابط بین گونه ها و اصول اساسی این طبقه بندی مورد توجه است. با این حال، سیستماتیک فراگیرتر از طبقه بندی است، و همچنین طبقه بندی شامل مطالعه تاریخ های تکاملی و سازگاری های محیطی موجودات نیست. در اینجا می‌توانید توضیحات بیشتری در مورد سیستماتیک و تاریخچه‌ی آن مشاهده نمایید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 90 رایگان 1400/09/13