آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: فیزیولوژی 1 کمپبل

فیزیولوژی 1 کمپبل

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 21 سوال از جلد 6 کتاب کمپبل، یعنی جلد فیزیولوژی است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث فیزیولوژی در حد کمپبل را بسنجید. از طریق این لینک کانال تخصصی زیست شناسی سمپادیا را دنبال کنید.

فیزیولوژی علم مطالعۀ چگونگی عملکرد بدن انسان است و یک رشتۀ علمی آزمایشی است که می تواند در سطح سلول ها، بافت ها، اندام‌ها و کل بدن مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی توضیح مکانیسم‌های اساسی موجود در یک ارگانیسم زنده و نحوۀ تعامل آن‌ها است. فیزیولوژی کمک می‌کند تا درک کنیم چه اتفاقاتی در بدن سالم در زندگی روزمره می افتد و هنگام بیمار شدن چه اشتباهاتی رخ می دهد.

بیشتر فیزیولوژی به مطالعات تحقیقاتی اساسی انجام شده در آزمایشگاه بستگی دارد. برخی از فیزیولوژیست ها پروتئین ها یا سلول های منفرد را مطالعه می‌کنند، درحالی که برخی دیگر ممکن است در مورد چگونگی تعامل سلول ها برای ایجاد بافت‌ها ، اندام‌ها و سیستم‌ها در بدن تحقیقاتی انجام دهند.

مطالعۀ فیزیولوژی از اهمیت اساسی در پزشکی و علوم بهداشتی مرتبط برخوردار است؛ زیرا این امر در پیشرفت ما در درک بیماری و توانایی ما در درمان بهتر آن نقش دارد. از دیدگاه روانشناختی و فلسفی نیز مهم است و به ما در درک سیستم عصبی کمک می کند که از طریق آن تجربه‌های ذهنی حاصل و رفتار و یادگیری کنترل می‌شود.

می‌توانید توضیحات بیشتر در مورد فیزیولوژی و تاریخچه‌ی آن را اینجا مشاهده نمایید.

در اینجا می توانید مقاله مشاوره ای المپیاد زیست شناسی را مطالعه نمایید.