آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: ژنتیک 1 کمپبل

ژنتیک 1 کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 25 سوال از جلد 3 کتاب کمپبل، یعنی جلد ژنتیک کمپبل است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود از مبحث ژنتیک در حد کمپبل را بسنجید. از طریق این لینک می توانید کانال تخصصی زیست شناسی سمپادیا را دنبال نمایید.

ژنتیک شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به مطالعه ژن‌ها، تغییرات ژنتیکی و وراثت موجود در ارگانیسم‌ها می پردازد. در سده هجدهم، گروهی از پژوهشگران بر آن شدند که چگونگی جابجایی برخی صفت‌ها و ویژگی‌ها را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند. از این ویژگی‌ها به عنوان ویژگی‌های ارثی یاد می‌شود. به دو دلیل مهم که یکی گزینش ویژگی‌های نامناسب و دیگری نداشتن آگاهی کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای نرسیدند. گرچه وراثت از سده ها قبل مشاهده شده بود، گرگور مندل و فرقی آگوستینین که در قرن 19 کار می‌کرد، اولین کسانی بوند که ژنتیک را به صورت علمی مطالعه کردند. مندل "وراثت صفت"، الگویی در نحوه انتقال صفات از والدین به فرزندان را مورد مطالعه قرار داد. وی اظهار داشت ارگانیسم‌ها (گیاهان نخود فرنگی) از طریق "واحدهای ارثی" صفات خود را به ارث می‌برند. این اصطلاح، که هنوز هم امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعریف کمی مبهم از چیزی است که از آن به عنوان ژن یاد می‌شود.

وراثت صفات و مکانیسم‌های ارثی مولکولی ژن‌ها تقریبا هنوز هم بر اساس اصول اولیه ژنتیک در قرن بیست و یکم هستند، اما ژنتیک مدرن فراتر از وراثت به مطالعه عملکرد و رفتار ژن‌ها رسیده است. ساختار و عملکرد ژن، تنوع و توزیع در متن سلول، ارگانیسم (به عنوان مثال تسلط) و در متن یک جمعیت مورد مطالعه قرار می گیرد. ژنتیک زمینه‌های مختلفی از جمله ژنتیک مولکولی، اپی ژنتیک و ژنتیک جمعیت ایجاد کرده است. ارگانیسم‌هایی که در حوزه وسیع مورد مطالعه قرار گرفته‌اند دامنه‌های زندگی (باستان ، باکتری و یوکاریا) را در بر می‌گیرند.

توضیحات بیشتر جهت آشنایی با ژنتیک را در اینجا می‌توانید مشاهده نمایید. امیدواریم از این آزمون آنلاین المپیاد زیست شناسی استفاده کافی را ببرید.

جهت مطالعه مقاله آشنایی با المپیاد زیست شناسی، اینجا را مشاهده نمایید.