آزمون: هوش، سرعت، دقت 2

هوش، سرعت، دقت 2

آزمون آنلاین هوش و معما که شرکت می کنید، آزمونی است که شامل مسائل مختلف سرعت عمل، دقت محاسبه، هوش و تمرکز می باشد. امیدواریم که از شرکت در این مسابقه لذت ببرید و موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
9 4 ندارد 20 رایگان 1400/03/24