آزمون: هوش، سرعت، دقت 1

هوش، سرعت، دقت 1

آزمون آنلاین هوش و تمرکزی که شرکت می کنید، آزمونی است که شامل مسائل مختلف سرعت عمل، دقت محاسبه و هوش و تمرکز می باشد. امیدواریم که از شرکت در این مسابقه لذت ببرید و موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
11 4 دارد 45 رایگان 1400/03/24