آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: گیاهی جامع کمپبل

گیاهی جامع کمپبل

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شامل 27 سوال از بخش گیاهی کمپبل یعنی جلد 5 کتاب کمپبل است و شما می‌توانید در این آزمون، سطح معلومات خود را از مبحث گیاهی در المپیاد زیست شناسی در حد کمپبل و به صورت پیشرفته بسنجید.

 در اینجا می‌توانید توضیحاتی در مورد المپیاد زیست شناسی مشاهده نمایید.

این آزمون زیر نظر استاد فراهانی عزیز طرح، گردآوری و آماده و به کمک آقای علی درستی دارنده مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال 99 آماده سازی نهایی شده است.

فایل مجموعه ای از برش های گیاهان که فایل بسیار خوبی برای مرور و آموزش است را نیز در اینجا می توانید دانلود کنید.

فایل کتاب سیستماتیک گیاهی سیمپسون را نیز در اینجا می توانید دانلود کنید.

این آزمون زیر نظر استاد فراهانی عزیز طرح، گردآوری و آماده شده است. امیدواریم از این آزمون المپیاد زیست شناسی آنلاین استفاده کافی را ببرید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
27 5 دارد 100 30000 1400/09/13