کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل اول- الگو و دنباله 1(پیشرفته)

فصل اول- الگو و دنباله 1(پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سال دهم از فصل اول کتاب ریاضی دهم (فصل مجموعه، الگو و دنباله) و در سطح پیشرفته می باشد. موضوع این آزمون الگو و دنباله است که بخش سوم فصل یک کتاب ریاضی دهم می باشد.

سوالات این آزمون از سوالات کنکورهای آزمایشی سال های پیش انتخاب شده اند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
8 4 دارد 25 رایگان 1399/06/23