کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل اول- متمم یک مجموعه 1(پیشرفته)

فصل اول- متمم یک مجموعه 1(پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی سال دهم از فصل اول کتاب ریاضی دهم (فصل مجموعه، الگو و دنباله) و در سطح پیشرفته می باشد. موضوع این آزمون متمم یک مجموعه است که بخش دوم فصل یک کتاب ریاضی دهم می باشد.

سوالات این آزمون از سوالات کنکورهای آزمایشی سال های پیش انتخاب شده اند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 18 رایگان 1399/06/23