آزمون: تبادل با محیط 1 (متوسط)

تبادل با محیط 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس پانزدهم علوم سال هفتم (مبحث زیست شناسی هفتم و درس تبادل با محیط) می باشد. در این آزمون با 20 سوال از این فصل مواجه می شوید که سطح سوالات متوسط می باشند. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 30 رایگان 1399/12/24