آزمون: گردش مواد 1 (متوسط)

گردش مواد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می کنید، آزمون درس چهاردهم علوم سال هفتم (مبحث زیست شناسی هفتم و درس گردش مواد) می باشد. در این آزمون با 20 سوال از این فصل مواجه می شوید که سطح سوالات متوسط می باشند. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 30 رایگان 1399/12/24