آزمون: آزمون پایان ترم هندسه دهم سال 1399

آزمون پایان ترم هندسه دهم سال 1399

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون پایانی ترم دوم هندسه دهم در سال 1399 می باشد. در این آزمون از تمامی فصل های کتاب هندسه 1 دهم سوالاتی در سطوح مختلف انتخاب شده اند.

مباحث امتحان شامل:

  • ترسیم های هندسی و استدلال
  • قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
  • چندضلعی ها . مساحت
  • تجسم و اشکال فضایی

است. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 95 رایگان 1399/12/24