آزمون: هندسه جامع دهم 8 (پیشرفته)

هندسه جامع دهم 8 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع هندسه دهم با سطح پیشرفته مواجه خواهید شد. در این آزمون از تمامی فصل های کتاب هندسه 1 دهم سوالاتی انتخاب شده اند. مباحث امتحان شامل:

  • ترسیم های هندسی و استدلال
  • قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
  • چندضلعی ها . مساحت
  • تجسم و اشکال فضایی

است. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
12 4 دارد 120 رایگان 1399/12/24