کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: هندسه جامع یازدهم 10 (پیشرفته)

هندسه جامع یازدهم 10 (پیشرفته)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح پیشرفته از هندسه یازدهم مواجه خواهید شد. در این آزمون از تمامی فصل های کتاب هندسه 2 یازدهم سوالاتی در سطح پیشرفته انتخاب شده اند. مباحث آزمون شامل:

  • مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
  • رابطه های طولی در دایره
  • چندضلعی محاطی و چندضلعی محیطی
  • تبدیل هندسی (تجانس، دوران، انتقال، بازتاب)
  • کاربرد تبدیل ها
  • روابط طولی در مثلث
  • قضیه سینوس ها و قضیه کسینوس ها
  • قضیه نیمساز و طول نیمساز
  • قضیه هرون، ارتفاع و مساحت مثلث

می باشد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
11 4 دارد 120 رایگان 1399/03/30