آزمون: درس 4 - اشکال افعال (2) آزمون 1 (مقدماتی)

درس 4 - اشکال افعال (2) آزمون 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس چهارم (درس اشکال افعال 2) از عربی پایه دهم و در سطح مقدماتی می باشد. در این آزمون آنلاین عربی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین عربی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سطح مقدماتی درس چهارم عربی دهم آزمون های آزمایشی مختلف در سال های پیش انتخاب شده اند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
11 4 دارد 15 رایگان 1399/12/24