آزمون: هندسه جامع یازدهم 6 (متوسط)

هندسه جامع یازدهم 6 (متوسط)

در این آزمون، با یک آزمون آنلاین جامع با سطح متوسط از هندسه یازدهم مواجه خواهید شد. در این آزمون از تمامی فصل های کتاب هندسه 2 یازدهم سوالاتی در سطح متوسط انتخاب شده اند. مباحث آزمون شامل:

  • مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
  • رابطه های طولی در دایره
  • چندضلعی محاطی و چندضلعی محیطی
  • تبدیل هندسی (تجانس، دوران، انتقال، بازتاب)
  • کاربرد تبدیل ها
  • روابط طولی در مثلث
  • قضیه سینوس ها و قضیه کسینوس ها
  • قضیه نیمساز و طول نیمساز
  • قضیه هرون، ارتفاع و مساحت مثلث

می باشد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
22 4 دارد 135 رایگان 1399/12/24