آزمون: درس 8 - اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 1 (متوسط)

درس 8 - اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین عربی درس هشتم (درس اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه) از عربی پایه دهم و در سطح متوسط می باشد. در این آزمون آنلاین عربی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین عربی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سطح متوسط درس هشتم عربی دهم آزمون های آزمایشی مختلف در سال های پیش انتخاب شده اند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
12 4 دارد 15 رایگان 1399/12/24