آزمون: مثلثات 1 (پیشرفته)

مثلثات 1  (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "مثلثات" از ریاضی دهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون ریاضی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

قبل از شرکت در آزمون، ویدئوی آموزشی مبحث مثلثات و نسبت های مثلثاتی را نیز در اینجا می توانید مشاهده کنید.

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سطح پیشرفته ریاضی مبحث مثلثات آزمون های آزمایشی مختلف در سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون

  • نسبت های مثلثاتی
  • دایره مثلثاتی
  • شیب خط و تانژانت زاویه
  • نسبت های مثلثاتی و روابط بین آن ها

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
22 4 دارد 40 رایگان 1400/02/01