آزمون: توان های گویا و عبارات جبری 1 (پیشرفته)

توان های گویا و عبارات جبری 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "توان های گویا و عبارات جبری" از ریاضی دهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون ریاضی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سطح پیشرفته ریاضی مبحث تابع آزمون های آزمایشی مختلف در سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون:

  • ریشه و توان
  • ریشه n ام
  • توان های گویا
  • عبارت های جبری

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 45 رایگان 1399/12/24