کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: آمار و احتمال 1 (متوسط)

آمار و احتمال 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "آمار و احتمال" از ریاضی دهم و در سطح متوسط می باشد. در این آزمون ریاضی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سطح متوسط ریاضی کنکورهای سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون:

  • احتمال و احتمال هم شانس (اندازه گیری هم شناس)
  • پیشامد تصادفی
  • پیشامد ناسازگار و متمم یک پیشامد
  • احتمال یک پیشامد
  • علم آمار، جامعه و نمونه
  • متغیر و انواع آن

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
17 4 دارد 27 رایگان 1399/03/04