کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل 3 شیمی دهم، "آب آهنگ زندگی 2" (متوسط)

فصل 3 شیمی دهم، "آب آهنگ زندگی 2" (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سه شیمی دهم یعنی فصل "آب آهنگ زندگی" از شیمی دهم و در سطح متوسط می باشد. در این آزمون شیمی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین شیمی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات متوسط شیمی کنکورهای سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون:

 • آب
 • ترکیب شیمیایی آب
 • ترکیب شیمیایی آب دریا و آب آشامیدنی
 • شناسایی کاتیون ها
 • استخراج و جدا سازی مواد شیمیایی از آب
 • فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی چند تایی
 • محلول و مقدار حل شونده
 • انواع غلظت (ppm ، درصد جرمی و غلظت مولی -مولار)
 • رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی
 • نیروهای بین مولکولی
 • آب و دیگر حلال ها
 • انحلال پذیری گاز ها در آب
 • رسانایی الکتریکی محلول ها
 • پدیده اسمز (گذرندگی) و اسمز معکوس
 • تصویه آب

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
13 4 دارد 17 رایگان 1399/03/03