کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 1" (متوسط)

فصل 1 شیمی دهم، "کیهان زادگاه الفبای هستی 1" (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل یک شیمی دهم یعنی فصل "کیهان زادگاه الفبای هستی" از شیمی دهم و در سطح متوسط می باشد. در این آزمون شیمی دهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین شیمی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

درضمن، سوالات این آزمون، از سوالات سخت و متوسط شیمی کنکورهای سال های پیش انتخاب شده اند.

مباحث آزمون شامل:

 • عنصرها (عنصرها چگونه به وجود آمدند؟)
 • اتم ها (آیا همه اتم ها یک عنصر پایدارند؟)
 • ذره های زیر اتمی، جرم اتمی، عدد جرمی، ایزوتوپ ها،
 • طبقه بندی عنصرها
 • ذره ها و جرم آن ها (شمارش ذره ها از روی جرم آن ها)
 • نور (کلید شناخت جهان، نشر نور و طبف نشری)
 • ساختار اتم و کشف آن (مدل اتمی بور، مدل کوانتومی اتم، طیف نشری و ساختار اتم)
 • توزیع الکتروم ها در اتم، لایه ها و زیر لایه ها
 • آرایش الکترونی اتم (فاعده آلفا، آرایش الکترونی گسترده، الکترون های ظرفیت اتم)
 • ساختار اتم و رفتار آن (گاز نجیب، ساختار اتم و رفتار شیمیایی آن، قاعده هشت تایی)
 • تبدیل اتم ها به یون ها (پیوند یونی، ترکیب یونی، ترکیب دوتایی یونی)
 • تبدیل اتم ها به مولکول ها (پیوند اشتراکی، ترکیب مولکولی، فرمول مولکولی، رسم ساختار لوییس)

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
15 4 دارد 22 رایگان 1399/03/03