آزمون: الکتریسیته 3 (پیشرفته)

الکتریسیته 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین فیزیک پایه هشتم از فصل الکتریسیته 3 (پیشرفته) کتاب علوم هشتم بخش را مشاهده می کنید! در این آزمون فیزیک هشتم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین الکتریسیته و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

قبل از شرکت در آزمون، ویدئوی آموزشی مبحث الکتریسیته را نیز در اینجا می توانید مشاهده کنید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 70 رایگان 1399/12/24