آزمون: آمار و احتمال 1 (پیشرفته)

آمار و احتمال 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی فصل "عددهای صحیح و گویا" ریاضی هشتم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون آنلاین ریاضی مقطع هشتم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

راستی، سوالات آزمون به انتخاب آقای سینا رضایی زارعی دارنده مدال برنز چهانی المپیاد ریاضی بوده است.

در زیر می توانید خلاصه ای از درسنامه فصل آمار و احتمال کتاب ریاضی هشتم را مشاهده نمایید.

آمار

آمار علم جمع اوری،سازماندهی، تحلیل و تفسیر اطلاعات است.به اطلاعاتی که جمع اوری میکنیم، داده های اماری می گوییم.

انواع نمودار

  1. نمودار ستونی:برای مقایسه تعداد و پیدا کردن بیشترین و کمترین داده.
  2. نمودار خط شکسته:برای نشان دادن تغیرات در یک مدت مشخص کاربرد دارد.
  3. نمودار تصویری: برای مقایسه داده های تقریبی به کار می رود.
  4. نمودار دایره ای:برای نشان دادن نسبت داده ها به کل و سهم هر بخش به کار می رود.

دامنه تغییرات

فاصله بین بیشترین و کمترین داده های هر مسئله اماری را دامنه تغییرات می نامیم.

فراوانی

به تعداد داده های هر دسته، فراوانی ان دسته می گویند.

میانگین داده ها

میانگین داده های اماری از تقسیم مجموع ان ها بر تعدادشان به دست می اید.

احتمال یا اندازه گیری شانس

در ریاضی احتمال اتفاق افتادن هرپیشامد از تقسیم تعداد حالت های مطلوب به تعداد حالت های کل به دست می اید.

مثال

در یک کیسه 4 مهره ابی، 5مهره قرمز و 1مهره ی سفید وجود دارد.یک مهره به تصادف خارج کرده ایم.احتمال اینکه قرمز بیاید برابر 1/3 است.

  • در ازمایش های مختلف یک اتفاق،نتیجه های قبلی روی ازمایش های جدید تاثیر نمی گذارند.مثلا اگر یک سکه سالم را 9 بار پرتاب کنیم و همگی رو بیایند، در پرتاب دهم احتمال امدن رو 1/2 و احتمال امدن پشت نیزهم 1/2 (احتمال مساوی) است و نتایج 9 بار اول تاثیری روی بار دهم ندارد.
  • اگر پیشامدی به هیچ وجه رخ ندهد احتمال ان صفر است.
  • اگر پیشامدی به طور قطع رخ دهد احتمال ان برابر با 1 است.
  • احتمال رخ دادن یک پیشامد، یک، صفر، یا عددی بین یک و صفر است.
  • احتمال رخ دادن یک پیشامد + احتمال رخ ندادن همان پیشامد = 1

مثال

احتمال برخورد یک دارت به هدف برابر با 3/10 می باشد. احتمال برخورد نکردن دارت به هدف برابر 7/10 است.

مثال

یک تاس و یک سکه را همزمان پرتاب می کنیم.احتمال اینکه سکه رو بیاید و تاس عدد کمتر از 4 باشد برابر 1/4 است.

توجه: دقت کنید تعداد زیادی آزمون احتمال و ترکیبیات پیشرفته را در اینجا نیز می توانید مشاهده نمایید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
11 4 دارد 75 رایگان 1399/12/24