کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: مرحله دوم المپیاد زیست 98

مرحله دوم المپیاد زیست 98

شما در حال شرکت در آزمون مرحله 2 بیست و دومین دوره المپیاد زیست شناسی ایران در سال 1398 به صورت آنلاین می باشید. همینطور کف قبولی آزمون مرحله دو المپیاد زیست شناسی حدود 45-50 درصد می باشد. دانش پژوهان عزیز، توجه داشته باشید که در این آزمون دو نوع پرسش وجود دارد: پرسش های "صحیح/غلط" و "مسائل کوتاه پاسخ". بارم سوالات متفاوت است که در تصحیح لحاظ شده است. همینطور دقت کنید جزییات تصحیح را با توجه به دلایلی با مرحله دو دقیقا مطابق نکردیم. به عنوان مثال سوالاتی که صحیح و غلط هستند را، نمره منفی قرار نداده ایم. همینطور اگر بخشی از گزینه های صحیح را به صورت ناقص انتخاب کنید، به شما نمره صحیح تعلق نمی یابد. جهت اطلاع شما اصل بارم دهی به سوالات مرحله دو المپیاد زیست سال 98 به شکل زیر بوده است:

برای محاسبه درصد دقیق خود با بارم بندی کمیته (که احتمالا از درصد اعلامی سایت بیشتر است) از الگوی بالا استفاده نمایید. دقت کنید، روش تصحیح ما کمی سخت گیرانه تر است.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
32 5 دارد 240 رایگان 1399/02/02