آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

آزمون: مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 98

مرحله دوم المپیاد زیست شناسی 98

آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست، آزمون مرحله دوم بیست و دومین دوره المپیاد زیست شناسی ایران در سال 1398 به صورت آنلاین می باشید. همینطور کف قبولی آزمون مرحله دو المپیاد زیست شناسی حدود 45-50 درصد می باشد. دانش پژوهان عزیز، توجه داشته باشید که در این آزمون دو نوع پرسش وجود دارد: پرسش های "صحیح/غلط" و "مسائل کوتاه پاسخ". بارم سوالات متفاوت است که در تصحیح لحاظ شده است. همینطور دقت کنید جزییات تصحیح را با توجه به دلایلی با مرحله دو دقیقا مطابق نکردیم. به عنوان مثال سوالاتی که صحیح و غلط هستند را، نمره منفی قرار نداده ایم. همینطور اگر بخشی از گزینه های صحیح را به صورت ناقص انتخاب کنید، به شما نمره صحیح تعلق نمی یابد. جهت اطلاع شما اصل بارم دهی به سوالات مرحله دو المپیاد زیست سال 98 به شکل زیر بوده است:

برای محاسبه درصد دقیق خود با بارم بندی کمیته (که احتمالا از درصد اعلامی سایت بیشتر است) از الگوی بالا استفاده نمایید. دقت کنید، روش تصحیح ما کمی سخت گیرانه تر است. امیدواریم از شرکت در این آزمون آنلاین المپیاد زیست شناسی استفاده کافی را ببرید.