کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: مخلوط و جداسازی مواد 1 (پیشرفته)

مخلوط و جداسازی مواد 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین مخلوط و جداسازی مواد 1 (پیشرفته) کتاب علوم هشتم بخش شیمی را مشاهده می کنید! در این آزمون شیمی هشتم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین شیمی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

در زیر می توانید توضیحاتی مقدماتی همراه با خلاصه ای از درسنامه فصل مخلوط و جداسازی مواد هشتم را پیدا کنید.

ماده

هر چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می کند و از مولکول یا اتم تشکیل شده باشد ماده نامیده می شود.

ماده خالص 

ماده ای که فقط از یک جزء تشکیل شده باشد و ممکن است عنصر یا ترکیب باشد یا ذرات سازنده آن یکسان باشند ماده خالص نامیده می‌شود.

عنصر چیست؟

ماده خالص ای است که ذره های سازنده آن از اتم های یکسان تشکیل شده باشد.

ترکیب چیست؟

ماده خالصی است که از دو یا چند اتم مختلف تشکیل شده باشد.

اتم چیست؟

به کوچکترین واحد سازنده مواد اتم گفته می شود.

مولکول چیست؟

دسته ای از اتم هاست که و یک مولکول را تشکیل داده‌اند با پیوندهای شیمیایی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

مخلوط چیست؟

هرگاه دو یا چند ماده را روی هم بریزیم به صورتی که با یکدیگر ترکیب نشوند (یعنی به صورت شیمیایی ترکیب نشوند)  و هر یک از اجزا خاص اصلی خود را حفظ کنند به آن مخلوط می گوییم.

مخلوط همگن (محلول) چیست؟

مخلوطی است که اجزای آن قابل مشاهده نیست و تمام اجزای آن به صورت یکنواخت در همه جا پراکنده شده اند.  به عنوان مثال هوا، آب نمک و گلاب مخلوط هستند.

ویژگی های مخلوط های همگن

 • زلال و شفاف هستند.
 • عزیزترین صافی ها عبور می کنند.
 • به طور یکنواخت در همه جا پخش شده اند.
 • مسیر عبور نور در آنها دیده نمی شود.
 • اجزای آن قابل مشاهده نیست.
 • ذرات حل شده ته نشین نمی شوند.

انواع حالت های فیزیکی محلول ها

 • جامد
 1. جامد در جامد مانند آلیاژ طلای زینتی و برنز
 2. مایع در جامد مانند جیوه در سرب یا جیوه در نقره (آمالگام)
 3. گاز در جامد مانند هیدروژن در پالادیوم
 • مایع
 1. مایع در مایع مانند محلول آب و الکل
 2. جامد در مایع مانند نمک در آب
 3. گاز در مایع مانند اکسیژن در آب
 • گاز
 1. گاز در گاز مانند هوا
 2. جامد در گاز مانند ید در هوا و نفتالین در هوا
 3. مایع در گاز مانند بخار آب در هوا

 توجه داشته باشید هر محلول شامل دو جزء حلال و حل شونده می باشد.

 حلال 

ماده‌ای که حل شونده را در خود حل می کند.

 حل شونده

ماده ای که در حلال حل می شود.

آب، تینر نفت بنزین، الکل، تترالکترواتان چند حلال معروف هستند.

در بعضی از موارد برای تعیین حلال و حل شونده به مقدار آنها نیز باید توجه کنیم به عنوان مثال در محلول حاصل از از مخلوط کردن ۲۰ سی سی الکل و ۴۰ سی سی آب،  حلال آب و هم شونده الکل می باشد زیرا مقدار آب که همان حلال است از الکل که حل شونده است بیشتر می باشد.

انحلال پذیری

در حجم و در دمای معین از یک حلال مقدار ثابتی از یک حل شونده را میتوان در حلال حل نمود.

عوامل موثر در انحلال گازها 

به صورت کلی فشار بیشتر و دمای کمتر باعث افزایش انحلال گازها می گردد.

عوامل موثر در انحلال جامدات و مایعات

به صورت کلی  کاهش فشار و افزایش دما باعث افزایش انحلال می گردد.

مخلوط ناهمگن

مخلوط ناهمگن محلول است که اجزای آن قابل مشاهده است و اجزای آن به طور یکنواخت همه جا پراکنده نشده است.

ویژگی های مخلوط های ناهمگن

 1. کدر هستند
 2. از ریزترین صافی ها عبور نمی کنند
 3. به طور یکنواخت در همه جا پخش نشده اند
 4. اجزای آن قابل مشاهده است
 5. مسیر عبور نور در آنها دیده می‌شود
 6. ذرات حل شده ته نشین میشود

روش های جداسازی مخلوط

 1. صاف کردن
 2. بوجاری کردن
 3. دکانت کردن
 4. تبلور (بلوری شدن)
 5. تقطیر
 6. فلوتاسیون (شناورسازی)
 7. تغییر فاز
 8. سانتریفیوژ کردن
 9. کروماتوگرافی
 10. دیالیز کردن

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 45 رایگان 1399/02/03