آزمون: با هم زیستن 1 (پیشرفته)

با هم زیستن 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فصل "با هم زیستن" علوم نهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون زیست نهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین زیست و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید! راستی، انتخاب سوالات با خانم ملینا فرشباف رتبه 29 کنکور تجربی سال 97 بوده است.

حیات چیست؟ موجود زنده چگونه تعریف می‌شود؟
یافتن یک تعریف واحد برای حیات بسیار دشوار است. شاید دانستن این که یک سنگ زنده نیست برای ما ساده باشد، اما توضیح این که دقیقا چه چیزی‌یک موجود زنده محسوب می‌شود سال‌هاست که دانشمندان را درگیر خود کرده است. به طور کلی موجودی زنده محسوب میشود که‌ ویژگی‌های‌ حیات در آن پیدا شود. از این ویژگی می‌توان به تولید‌مثل، متابولیسم، رشد و سطوح سازمان‌بندی اشاره کرد. حیات سطوح مختلفی دارد. این سازمان‌بندی از سلول (که پایین‌ترین سطح حیات است) شروع شده و با کره‌زمین‌ پایان می‌یابد. طبق این سازمان‌بندی، از اجتماع سلول‌ها بافت، از تجمع بافت‌ها، اندام، از همکاری اندام‌ها، دستگاه و از تجمع دستگاه‌ها یک جاندار زنده تولید می‌شود. حالا اگر تک تک این جانداران با هم تعامل داشته باشند، یک اجتماع از گونه‌های مختلف جانداران ایجاد می‌شود. یک اکوسیستم، از اجتماع جانداران زنده و عوامل غیرزنده محیطی (آب و هوا، خاک و ...) تشکیل شده است. در یک اکوسیستم‌ خاص، چرخه‌های مختلف انتقال انرژی وجود دارند. این اینتقال‌میتواند به صورت‌ فیزیکی-شیمیایی یا به صورت‌ زیستی‌ باشد. انتقال‌ زیستی انرژی‌ توسط تغذیه جانداران صورت می‌گیرد. مثلا یک گیاه با تعذیه از خاک رشد می‌کند و یک خرگوش با خوردن گیاه‌ مذکور تولیدمثل می‌کند. حال یک گرگ می‌تواند با خوردن این خرگوش رشد کند. با مرگ گرگ، جسد آن توسط‌ باکتری‌ها و قارچ‌ها‌ تجزیه شده و مواد مغذی‌آن به خاک باز می‌گردد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
14 4 دارد 60 رایگان 1399/12/24