کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: نیرو 2 (پیشرفته)

نیرو 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "نیرو" علوم نهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون نیرو فیزیک نهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین فیزیک و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!
راستی، انتخاب سوالات، با آقای احسان شریفیان، رتبه 1 کنکور سراسری ریاضی سال 95 بوده است. همینطور تصویر آزمون، بخشی از طرح درس ایشان در کلاس فیزیک نهم تابستان سال 98 بوده است :دی

(توجه: این آزمون ویدئو بررسی سوالات دارد. ابتدا ذکر کنیم عواید نهایی اخذ شده جهت این ویدئوها با توجه به شرایط کرونا در کشور، صرف امور خیریه درمانی می شود. هزینه تهیه این ویدئوها از نظر اخلاقی 60 هزار تومان است که اگر در توان مالی شما نیست، می توانید با خیال راحت استفاده نمایید. در توان مالی شما است، لطفا ابتدا با آی‌دی @sampaadia_admin در تلگرام ارتباط برقرار کنید و هزینه آن را پرداخت کرده و سپس استفاده نمایید. در این ویدئوها که توسط اساتید عزیز، آقایان احسان شریفیان رتبه 1 کنکور سراسری ریاضی سال 95 و امیرحسین افشارراد رتبه 7 کنکور سراسری ریاضی سال 95 آمده شده اند، راه حل سوالات آزمون های آنلاین فیزیک نهم (علوم نهم) زیر بررسی شده اند:

موفق باشید.)

ما در طول زندگی با نیروی های مختلف سر و کار داریم. با وجود آینکه آنها را نمی بینید اما می توانید اثرات آنها را بر روی اجسام یا خودتان احساس یا مشاهده کنید. در این جزوه بیش تر با نیرو و مفهوم آن آشنا می شویم.

نیرو
به اثر متقابل بین دو جسم نیرو گفته می شود. یعنی اگر ما دیواری را هل بدهیم، دیوار نیز ما را هل می دهد. در به وجود آمدن نیرو حداقل باید دو جسم حضور داشته باشند. یک جسم به تنهایی نمی تواند نیرو وارد کند.

انواع نیرو

تماسی: نیرو هایی که در اثر تماس دو جسم با یکدیگر حاصل می شود.
غیرتماسی: نیروهایی که یک جسم بدون تماس با جسم دیگر می تواند به آن وارد کند.

اثرات نیرو روی یک جسم

نیروی وارد شده بر جسم ممکن است باعث یکی از این تغییرات در جسم شود. تغییر سرعت حرکت جسم، توقف جسم، تغییر جهت حرکت جسم، کند یا تند شدن حرکت جسم، تغییر شکل جسم و یا ایجاد حرکت در جسم از جمله این تغییرات هستند.

نیرو های متوازن

اگر نیرو های وارد شده بر جسم بتوانند یکدیگر را خنثی کنند و تغییری در جسم ایجاد نکنند به آن نیرو ها، نیرو های متوازن می گویند. به عنوان مثال نیروی وزن چتر باز با نیروی مقاومت هوا برابر است، سرعت فرود او ثابت می ماند. در نیروی متوازن، برآیند نیرو های وارد بر جسم صفر است. در این حات جسم وضعیت اولیه خود را حفظ می کند.

نیروی خالص
گاهی تاثیرات هم زمان نیروی های مختلف وارد بر جسم، نیرویی ایجاد می کند که باعث تغییر در وضعیت اولیه جسم می شود. در این حالت، این نیرو را می توان نیروی خالص نامید. نیروی خالص وارد بر یک جسم می تواند سبب تغییر سرعت آن شود. به عبارتی در این حالت نیرو سبب ایجاد شتاب در حرکت جسم شده است.

انواع حرکت در یک جسم

حرکت ثابت و یکنواخت، علت این نوع حرکت وجود نیرو های متوازن است. حرکت شتاب دار، حرکتی است که با تغییرات سرعت همراه باشد. برای مثال سرعت قطاری که هنگام رسیدن به ایستگاه هر لحظه کاهش میابد و یا سرعت خودرویی که هر لحظه افزایش می آید. حرکت شتاب دار، حرکتی است که در طی آن سرعت متحرک در حال تغییر باشد. اگر سرعت متحرک رو به کاهش باشد، حرکت آن شتاب دار کاهنده و اگر سرعت متحرک رو به افزایش باشد، حرکت آن شتاب دار افزاینده است.

عوامل موثر در شتاب ایجاد شده در یک جسم

جرم جسم: با افزایش جرم یک جسم متحرک شتاب حرکت آن جسم کاهش پیدا می کند.
نیروی وارد شده به جسم: با افزایش نیروی وارد شده به یک جسم، شتاب حرکت جسم نیز به همان نسبت افزایش می آبد.

بر اساس قوانین نیوتن، شتاب جسم برابر است با نیروی خالص وارد بر جسم تقسیم بر جرم آن.

قانون دوم نیوتون
هر گاه بر جسمی نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تاثیر آن نیرو شتاب می گیرد که این شتاب با نیروی وارد شده بر جسم رابطه مستقیم دارد و هم جهت با نیرو است و با جرم نسبت وارون (غیر مستقیم) دارد.

کنش و واکنش (قانون سوم نیوتون)
هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند (کنش)، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند (واکنش).

نیروی وزن

نیروی وزن همان نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف سیاره زمین به جرم جسم وارد می شود. یکای اندازه گیری این نیرو نیوتون است که توسط نیروسنج اندازه گیری می شود.

نیروی اصطکاک
به نیرویی که در برابر حرکت اجسام مقاومت می کند، نیروی اصطکاک گفته می شود. یکای اندازه گیری این نیرو نیز مانند همه نیرو های دیگر نیوتون است. برای شروع حرکت جسمی که روی سطح افقی قرار گرفته کافی است نیرویی بیش از نیروی اصطکاک بین جسم و سطح زمین به آن وارد کرد.

انواع نیروی اصطکاک
نیروی اصطکاک ایستایی: نیروی اصطکاکی که در خلاف جهت نیروی وارد شده به جسم ساکن وارد می شود و مانع از حرکت آن می گردد.
نیروی اصطکاک جنبشی: نیروی اصطکاکی که در خلاف جهت حرکت جسم در حال حرکت وارد شده و باعث کند شدن حرکت آن می شود.

عوامل موثر در نیروی اصطکاک
جنس سطح تماس دو جسم: با افزایش پستی و بلندی های ذره بینی موجود در سطح اجسام، میزان اصطکاک نیز افزایش میابد.
وزن جسم متحرک: با افزایش وزن جسم، این جسم فشار بیش تری به سطح خود وارد کرده در نتیجه پستی و بلندی های موجود در سطح بیشتر در یکدیگر فرو می روند و نیروی اصطکاک افزایش میابد. نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.

ویدئوی راه حل و بررسی سوالات این آزمون را در اینجا مشاهده نمایید. این ویدئو به همت استاد احسان شریفیان عزیز آماده شده است.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
12 4 دارد 70 رایگان 1399/04/06