کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: مجموعه ها 1 (پیشرفته)

مجموعه ها 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل مجموعه ها در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون ریاضی نهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!
راستی، انتخاب سوالات، با آقای سینا رضایی زارعی برنز جهانی المپیاد ریاضی بوده است.

آشنایی با مجموعه ها

به تعدادي از اشياء، اعداد، افراد، مشخص كه گروهي را تشكيل بدهند و رو به دوازدهم متمايز باشند مجموعه مي گويند. هر يك از اشياء، افراد، اعداد يك مجموعه يك عضو مجموعه ناميده مي شوند. در زیر نماد چند مجموعه معروف در ریاضی را مشاهده می کنید.

N = مجموعه اعداد طبيعي

Z = مجموعه اعداد صحيح (مثبت، منفي و صفر)

Q = مجموعه اعداد گويا

R = مجموعه اعداد حقيقي

نمايش يك مجموعه

روش هاي گوناگوني براي مشخص كردن يك مجموعه وجود دارد. درهمه ي روش ها بايد دقيقا مشخص شود كه چه اشيايي عضو مجموعه اند و يا چه چيزهايي عضو مجموعه نيستند. هر يك از اشيايي كه مجموعه را تشكيل مي دهند يك عضو آن مجموعه است و اگر a عضوي مجموعه A باشد مي نويسند a∈A ولي مي خوانند a متعلق به A است. و اگر bع ضوي مجموعه A نباشد مي نويسند و مي خوانند b متعلق به A نيست يا b عضو A نيست.

مجموعه تهی

مجموعه اي كه هيچ عضو نداشته باشد به آن مجموعه تهي مي گويند و با نماد {} یا ∅ نشان مي دهند.

مجموعه مرجع

هر گاه زير مجموعه ها يا عضوهاي يك مجموعه مورد مطالعه قرار گيرد به آن مجموعه اصلي (مجموعه مادر) يا مجموعه مرجع مي گويند و با M نشان مي دهند و معمولاً به شكل مستطيل نمايش مي دهند.

ویدئوی راه حل و بررسی سوالات این آزمون را در اینجا مشاهده نمایید. زحمت تهیه این ویدئو آموزشی با آقای سینا جلالی عزیز، فارغ التحصیل کامپیوتر شریف و ارشد کامپیوتر از کانادا و مدال طلای المپیاد کشوری المپیاد ریاضی بوده است. از ایشان تشکر می کنیم.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 70 رایگان 1399/03/11