آزمون: هوش و خنده (باحاله!)

هوش و خنده (باحاله!)

در این آزمون هوش سرعتی، با 20 سوال هوش بامزه مواجه می‌شوید! دقت داشته باشید سبک آزمون سرعتی است. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 3 دارد 11 رایگان 1399/12/18