آزمون: مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 هفتم و هشتم

مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 هفتم و هشتم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو که در سال 1398 و برای یازدهمین بار در ایران برگزار شده است، شرکت می کنید. (International Math Kangaroo 2019) دقت کنید این آزمون شامل 30 سوال 5 گزینه ای است. سؤال های 1 تا 10 ، سه امتیازی، سؤال های 11 تا 20، چهار امتیازی و سؤال های 21 تا 30، پنج امتیازی هستند و نمره منفی ندارند. همانطور که از طبقه بندی آزمون مشخص است، شما در حال شرکت در آزمون کانگورو هفتم و هشتم (Cadet) هستید. از اهداف مسابقه ریاضی کانگورو می‌توان به دو جمله معروف اشاره کرد: "تمام دانشآموزان در هر سطحی میتوانند در آن شرکت کنند و همه شرکتکنندگان در آن برندهاند؛ هیچ کس در ریاضیات کانگورو بازنده نیست!" و "محتوای علمی مسئلههای مسابقه ریاضی کانگورو پیچیده نیست و پاسخ دادن به آنها نیاز به آمادگی ویژهای ندارد، فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!". 

تاریخچه مسابقات ریاضی کانگورو

مسابقه و جشن ریاضی بین المللی کانگورو یک مسابقه ریاضی براي دانش آموزان در رده های سنی متفاوت (از اول دبستان تا سال دوازدم دبیرستان) می باشد که به صورت سوالات چند گزینه ای طرح و برگزار می شود و هر دانش آموز مشتاقی می تواند در این مسابقه (در پایه مربوط به خودش) شرکت کند. این مسابقه در سال 1991 توسط دو معلم فرانسوي به نام هاي آندرهلدیک و ژان پیربودین در فرانسه پایه گذاری شد که در اولین مسابقه 120000 دانش آموز ابتدایی در آن شرکت نمودند و در دوره های بعدی این مسابقه با استقبال بالا مواجه شد و براي دانش آموزان دبیرستان نیز برگزار شد. البته دقت کنید، با کانگورو به دید مسابقه نگاه نکنید، بیشتر یک جشن ریاضی است تا مسابقه. فان باشید!

نحوۀ اعطای گواهی شرکت و دیپلم افتخار

در پایه‌‌های اول تا چهارم، گواهی شرکت به حاضرین با امتیاز کمتر از ۴۰ و دیپلم افتخار به تمام دانش‌آموزان با امتیاز ۴۰ یا بیشتر و در پایه‌های پنجم تا دوازدهم نیز، گواهی شرکت به حاضرین با امتیاز کمتر از ۵۰ و دیپلم افتخار به تمام دانش‌آموزان با امتیاز ۵۰ یا بیشتر تعلق گرفته است.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
30 5 ندارد 90 رایگان 1399/01/08