آزمون: شمارش جامع 6 (پیشرفته)

شمارش جامع 6 (پیشرفته)

تذکر: حتما حتما حتما بعد از درج پاسخ نهایی، بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات است که شامل 12 سوال، 6 سوال اول آن ساده تر و 6 سوال بعدی آن سخت تر می باشد. بارم 10 سوال اول 1 و بارم سوالات 11 و 12 برابر 2 و 3 نمره و آزمون نیز از 15 نمره می‌باشد. مباحث آزمون به صورت کلی، اصل ضرب، اصل جمع، اصل متمم، جایگشت خطی و جایگشت با تکرار، انتخاب، تبدیل و تعداد جواب های معادله خطی با ضرایب واحد است.

این آزمون آنلاین ترکیبیات (ویژه‌ی المپیاد ریاضی، المپیاد کامپیوتر و المپیاد زیست (کاربردی در ژنتیک کلاسیک تخصصی)) برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم شمارش (آنالیز ترکیبی) مناسب می‌باشد. تاکید می کنیم که برای دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی و المپیاد زیست نیز مناسب می‌باشد. (آنالیز ترکیبی جهت آموزش مبحث احتمال اهمیت اساسی دارد!)

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
12 4 دارد 80 رایگان 1400/02/23