آزمون: مروری بر فصل 1 تا 5 ریاضی (مقدماتی)

مروری بر فصل  1 تا 5 ریاضی (مقدماتی)

در کتاب ریاضی نهم، 5 فصل اول شامل مباحث "فصل 1: مجموعه‌ها، فصل 2: عددهای حقیقی، فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه، فصل 4: توان و ریشه، فصل 5: عبارت‌های جبری" می‌باشد. در این آزمون آنلاین تستی، مروری بر مباحث درسی ذکر شده از کتاب ریاضی نهم خواهید داشت. آزمون چندان سخت نیست. موفق باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
27 4 دارد 70 رایگان 1399/12/24