آزمون: نیرو و حرکت (مقدماتی)

نیرو و حرکت (مقدماتی)

فصل 4 و 5 کتاب علوم تجربی نهم در مورد مفاهیم نیرو و حرکت است. نیرو همان عامل حرکت است! کلی هم قوانین داریم در مورد رابطه‌ی بین این دو مفهوم! قوانین نیوتن در این زمینه حرف اول و اصلی را می زنند. قوانین نیوتن سه تا و به شرح زیر هستند.

قانون اول نیوتن

يك جسم تا زمانی که به آن نیرویی وارد نشود، حالت سكون و يا حركت يكنواخت بر خط راست را حفظ مي‌كند.

قانون دوم نیوتن

(با توجه به قانون قبل!) هرگاه به جسمي نيرويي وارد کنیم، ان جسم شتاب مي‌گيرد كه این شتاب در راستای نیروی وارد بر آن است. همسنطور اندازه نيروي برآيند وارد بر جسم با جرم جسم رابطه معكوس دارد. به صورت دقیق ریاضی داریم F=ma که در آن F برایند نیروی وارد بر آن و m جرم جسم و a شتابی است که جسم به خود می گیرد.

قانون سوم نیوتن

زدي ضربتي، ضربتي نوش كن! هر گاه یک جسم به جسم ديگر نيرو وارد كند، جسم دوم نیز به همان اندازه و در خلاف جهت، به جسم اول نیرو وارد می نماید.

در حرکت اجسام، نیرویی به نام اصطکاک (دو نوع دارد، اصطکاک جنبشی و اصطکاک ایستایی) در مقابل حرکت مقاومت می کند. اولی زمانی اثر می کند که جسم در حال حرکت است و انرژی جنبشی جسم را نیز به گرما تبدیل می کند. دومی نیز زمانی اثر می کند که می خواهید جسمی را حرکت دهید ولی هنوز ثابت است و در مقابل شروع حرکت اثر می کند. این نیروها به جرم جسم و جنس سطح جسم و سطح تکیه گاه ارتباط مستقیم دارند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
31 4 دارد 50 رایگان 1399/12/24