آزمون: تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌های تالس و تشابه در هندسه است. بدیهی است که آشنایی و تسلط بر روی مباحث مقدماتی هندسه، مانند همنهشتی و تشابه، قضیه فیثاغورث و مقدماتی از خواص مثلث در این فصل، مورد نیاز می‌باشد. این آزمون، جهت سنجش این فصل از کتاب طراحی و آماده شده‌است. حتما قبل از شروع امتحان، کاغذ و قلم خود را آماده کرده باشید. این آزمون 12 سوال دارد که خیلی هم ساده نیستند!

قسمت اول آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم را در اینجا مشاهده کنید.

قسمت دوم آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم را در اینجا مشاهده کنید.

قسمت سوم آموزش مبحث تالس و تشابه هندسه دهم را در اینجا مشاهده کنید.

**

ویدئو راه حل سوالات این آزمون را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
12 4 دارد 90 رایگان 1399/12/24