کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: تقویت استدلال قیاسی

تقویت استدلال قیاسی

مشابه آنچه در مورد سوالات تضعیف استدلال گفته شد، در اینجا نیز منظور از تقویت استدلال، تقویت نتیجه آن است. اما چون درستی نتیجه به درستی سایر اجزاء استدلال وابسته است، تقویت هر جزء استدلال، به تقویت نتیجه آن می انجامد. بنابراین برای تقویت استدلال قیاسی سه روش وجود دارد که در هر یک، یکی از اجزای استدلال مورد توجه قرار می‌گیرد.

روش های تقویت یک استدلال عبارتند از:

۱.بیان یکی از مفروضات پنهان:

تأکید بر درستی یک مقدمه یا اضافه کردن مقدمه‌ای که تأثیر مثبتی بر نتیجه دارد و یا آشکار کردن فرض پنهان، از طریق تقویت ورودی های استدلال، منجر به تقویت نتیجه می شود. آشکار کردن فرض پنهان، رایج ترین روش تقویت یک استدلال می باشد.

۲. بیان منطق پشتیبان:

یکی از روش‌های تقویت یک استدلال این است که با ارائه دلیلی متفاوت از آنچه در متن، ذکر شده یا با تاکید درستی دلایل خود استدلال، بر صحت نتیجه اذعان کنیم.

۳. بیان مثال تایید کننده:

آخرین روش تقویت استدلال قیاسی، ذکر مثال هایی درباره نتیجه استدلال است که نشان می‌دهد ما صحت نتیجه را پذیرفته ایم.باید به این نکته توجه داشت که هر چند در تضعیف استدلال، یک مثال نقض برای زیر سوال بردن یک حکم کلی کافی است، اما در تقویت استدلال، تعداد مثالها و نمونه ها باید قابل توجه باشد تا بتواند ملاک درستی نتیجه باشد. زیرا با یک یا چند مثال محدود، حکم کلی اثبات نمی شود.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
15 4 دارد 59 رایگان 1398/12/28