کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: تضعیف استدلال قیاسی

تضعیف استدلال قیاسی

در این نوع سوالات از شما خواسته می شود گزینه‌ای را انتخاب کنید که استدلال متن را بیشتر تضعیف می کند. البته بسته به نوع استدلال انجام شده درمتن روش های متفاوتی جهت تضعیف آن وجود دارد. اما چون عمده متن های آزمون دربرگیرنده استدلال از نوع قیاسی هستند، ما در این بخش بر روشهای تقویت و تضعیف این نوع استدلال ها تمرکز می کنیم. اما در ادامه به روش‌های مربوط به سایر استدلال ها نیز اشاره خواهد شد. پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که منظور از تضعیف یک استدلال، تضعیف نتیجه آن است. لذا در این سوالات ابتدا باید تشخیص دهیم که نتیجه استدلال چیست. اما با توجه به اینکه صحت نتیجه وابسته به مقدمات و منطق استدلال است، زیر سوال بردن هر بخش استدلال، خود به خود نتیجه استدلال را تضعیف خواهد کرد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
25 4 دارد 100 رایگان 1398/12/18