آزمون: نیرو 1 (مقدماتی)

نیرو 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین فیزیک با 17 سوال ساده از مبحث نیروها کتاب نهم روبه‌رو می‌شید! آزمون هم حدودا سرعتی هست.

در فیزیک نیرو یک کمیت برداری است (یعنی اندازه، جهت و راستا دارد) که باعث شتاب گیری اجسام می‌شود. در حقیقت نیروی خالص (برآیند نیرها) عامل است که به اجسام شتاب وارد می‌کند. نیوتون در قانون دوم چنین بیان می‌کند: خالص نیروی وارد بر یک جسم، برابر است با حاصل‌ضرب جرم جسم در شتابی که جسم متحمل می‌شود، یعنی F=ma. این تساوی به معادله بنیادین مکانیک کلاسیک و همینطور قانون دوم نیوتون، معروف است. شاید به صورت شهودی بتوان نیرو همان کشیدن یا هُل‌دادن توصیف کرد.
از دیرباز، مفهوم نیرو در استاتیک (اجسام ثابت و بدون حرکت) و دینامیک (اجسامی که حرکت می‌کنند) مورد توجه و استفاده بوده است. مطالعاتی که در دوران باستان بر روی مبحث استاتیک انجام شد، قرن سوم قبل از میلاد و با کارهای ارشمیدس (ریاضیدان و دانشمند یونانی که در سال ۲۷۸ ق.م در سیراکوز یونان به دنیا آمد.) به حد نهایی خود رسید به گونه‌ای که اکنون نیز قسمت‌هایی از فیزیک مدرن را تشکیل می‌دهد. در مقابل، دینامیک ارسطو، سو تعبیرهایی شهودی در دیدگاه اندیشمندان نسبت به نقش نیرو ایجاد کرد که در نهایت در قرن هفدهم میلادی و به خصوص توسط کارهای نیوتن، اصلاح شدند. مشهور می‌باشد که ارسطو هر چیزی که باعث شود هر شی‌ای یک «حرکت غیرطبیعی» انجام دهد، توصیف می‌کرد. در اینجا، مطلب را با ذکر قوانین نیوتن که اولین بار در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی نیوتن در سال ۱۶۸۷ مطرح شدند. به پایان می‌بریم.

قانون اول هرگاه جسمی تحت تأثیر یک نیروی خارجی نباشد، یا ساکن است، یا با سرعت ثابت در حال حرکت است و تا ابد این شرایط تغییر نخواهد کرد.

قانون دوم حاصل ضرب شتاب یک جسم در جرم آن با مجموع نیروهای وارد بر آن برابر است.

قانون سوم اگر جسم اول به جسم دوم نیرو وارد کند، جسم دوم نیرویی با همان اندازه و در جهت مخالف به جسم اول وارد می‌کند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
17 4 دارد 25 رایگان 1400/03/24