آزمون: فشار 1 (مقدماتی)

فشار 1 (مقدماتی)

در این آزمون، با 19 سوال ساده از مبحث فشار مواجه خواهید شد. سوالات سخت نیستند، پس سخت نگیرید!

فشار به میزان نیروی عمودی وارد بر سطح با مساحت واحد تعریف می‌شود و با نماد P نمایش داده می‌شود. از نظر روابط ریاضی، فشار به صورت P=F/A تعریف می‌شود که در آن F اندازه نیروی عمودی وارد بر سطح و A مساحتی سطحی است که نیرو بر آن اعمال می‌شود. فشار یک کمیت اسکالر است. دقت کنید فشار "جهت ندارد" و این جمله که «فشار در این جهت اعمال می‌شود» غلطی عمومی بیش نیست! در حقیقت نیروی اعمال شده بر سطح دارای جهت و راستا است ولی فشار فاقد جهت می‌باشد.

یکای فشار در دستگاه SI (مرجع بین‌المللی یکاها)، پاسکال است که با نماد "Pa" نمایش داده می‌شود. یک پاسکال برابر است با نیروی یک نیوتون وارد بر یک مترمربع. یکاهای دیگری نیز برای اندازه‌گیری فشار وجود دارند. از جمله:

اتمسفر که معمولاً برای اندازه‌گیری فشار هوا و سیالات به‌کار می‌رود و یک اتمسفر برابر است با فشار ناشی از ستون آب به ارتفاع 10 متر.

بار که برای واحد فشار متریک است ولی یکایی مورد تأیید SI نیست. هر بار دقیقاً برابر با ۱۰۰۰۰۰ پاسکال است.

میلی‌متر جیوه نشان‌دهنده فشار است که از ستون جیوه به ارتفاع یک میلی‌متر نشات می‌گیرد که در نشان دادن فشار خون از مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
19 4 دارد 30 رایگان 1400/01/25