کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: معادله خطی با ضرایب واحد 1 (مقدماتی)

معادله خطی با ضرایب واحد 1 (مقدماتی)

معادله خطی با ضرایب واحد چیست؟
خب، هدف اینه که به صورت کلی بتونیم مسائلی از جنس "تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله‌ی a+b+c+d=100 را بیابید." رو حل کنیم. این سوال رو میشه به این شکل هم بیان کرد. که اگر بخوایم تعدادی سیب (در اینجا 1000 تا) رو بین تعدادی سبد (در اینجا چهار سبد) متفاوت تقسیم کنیم، این کار رو به چند طریق می‌شه انجام داد. به صورت کلی میشه با استفاده از جایگشت به راحتی ثابت کرد تعداد جواب‌های معادله‌ی زیر در اعداد صحیح و نامنفی برابر است با انتخاب k-1 از n+k-1. یعنی . (اعداد k,n اعدادی طبیعی و دلخواه هستند.) به این معادله، معادله خطی با ضرایب واحد می‌گویند!

x1+x2+...+xk=n

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
8 4 ندارد 45 رایگان 1398/12/06