کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: یافتن فرض پنهان

یافتن فرض پنهان

در این آزمون 20  سوال مرتبط با یافتن فرض پنهان طرح شده است.

قبل از شروع آزمون خالی از لطف نیست، در مورد یافتن فرض پنهان کمی اطلاعات کسب کنیم.

نکته: به مقدماتی که بیان نمی شوند ولی عملاً در استدلال وجود دارند، مفروض پنهان می گویند مفروضات پنهان مسئله را استخراج نمایید.

مفروضات پنهان نوشته نمی شوند اما شما باید بتوانید آنها را بیابید! گاهی شواهد و مدارک موجود در متن برای اثبات نتیجه گیری کافی نیست.در واقع فرض پنهان فاصله بین مدارک موجود و نتیجه گیری انجام شده را پر میکند .به عنوان مثال دوستتان به شما می گوید ترم گذشته مشروط شدم ، نمی توانم بیش از ۱۴ واحد بگیرم. در واقع استدلال دوست شما بر این فرض استوار است که طبق قوانین آموزشی دانشگاه، اگر دانشجویی در یک ترم تحصیلی مشروط شود، در ترم بعدی نمی تواند بیشتر از ۱۴ واحد بگیرد ; اما از آنجا که می‌دانسته شما از این فرض آگاهید، نیاز این دیده است آن را بیان کند. حال فرض کنید قوانین آموزشی تغییر کند و دانشجویان مشروطی بتوانند بیشتر از ۱۴ واحد بگیرند. آیا باز هم استدلال دوست شما صحیح خواهد بود؟ همانطور که در ادامه نیز خواهید دید با استفاده از مفروضات پنهان می توان استدلال انجام شده را تضعیف یا تقویت نمود.

شما را به چالشی تقریبا سخت دعوت می کنیم.

آزمون خوبی داشته باشید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
20 4 دارد 100 رایگان 1398/12/10