کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: نتیجه گیری از متن

نتیجه گیری از متن

نتییجه گیری از متن عبارتست از در نظر گرفتن یک یا چند گزاره به عنوان مدرک و رسیدن به یک نتیجه با استفاده از آن. در این گونه سوالات، معمولا گزینه صحیح است که به مقصود اصلی نویسنده یعنی آنچه نویسنده سعی کرده در طول متن به اثبات رساند، نزدیکتر باشد. البته مفروضات نویسنده هم می تواند به عنوان گزینه صحیح مطرح باشد که از اهمیت کمتری برخوردارند. در پاسخگویی به این سوالات هرگونه پیش‌داوری شما را از گزینه صحیح دور خواهد کرد. در واقع نتیجه گیری باید فقط بر اساس مطالب مطرح شده در متن صورت بگیرد؛هرچند این مطالب با آموخته‌های قبلی شما هم راستا نباشد. به عبارت دیگر در این سوالات محتوای متن و شواهد و مدارک ارائه شده همواره صحیح فرض شده و نتیجه گیری بر پایه آن صورت می گیرد. همچنین همانطور که پیشتر از این اشاره شد، جملات اول و آخر در این سوالات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و معمولاً در بردارنده نتیجه گیری متن نیز می باشند. پس این جمله ها را با دقت بیشتری بخوانید و زیر کلمات مهم آن خط بکشید. این کار را به خصوص در مورد کلمات کلیدی متن های طولانی و پیچیده انجام دهید.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
25 4 ندارد 75 رایگان 1398/12/14
برچسب‌ها: